អំពីអ៊ីផូស ហ្គោឌីជីថល

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហ្វ្រេនឆាយ - បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន រិចមី ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅប្រទេសសឹង្ហបូរី ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មក្នុងស្រុក (M-SMEs) អោយក្លាយជាអាជីវកម្មស្តង់ដាឌីជីថលបែបអ៊ីខមមើស ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលលក់និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហ្វ្រេនឆាយ – គឺជាវេទិការួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្វ្រេនឆាយនិងប្រព័ន្ធទំនើបកម្មអាជីវកម្ម (Go Digital) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងទំនើបកម្មអាជីវកម្មនិងបណ្តាញដៃគូរអាជីវកម្ម ដើម្បីថែរក្សារនិរន្តរភាពអាជីវកម្មនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលលក់។

ខាងក្រោមនេះជាហេតុផលទាំង ៥
ដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Franchise គឺជាចម្លើយ៖

អាជីវកម្មដែលមានសាខាច្រើន

សំរាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងលក់ហ្វ្រេនឆាយ

សម្រាប់ម្ចាស់ប្រេនផលិតផល

សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបំណងចង់ពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មបែបស្តង់ដាឌីជីថល

ប្រសិនបើចម្លើយគឺ បាទ/ច៎ាសលោកអ្នកបានមកដល់ទីកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវហើយ។

ទាញយកកម្មវិធីឥលូវនេះ

មុខងារបស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហ្វ្រេនឆាយ

ជា ePOS – ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ជំនាន់ថ្មី ដែលអាជីវកម្មអាចដំណើរការបានទាំងអនទ្បាញនិងក្រៅអនទ្បាញ។

ជាប្រព័ន្ធទំនើបកម្មអាជីវកម្ម – ដែលប្រែក្លាយសាខាអាជីវកម្មឬបណ្តាញចែកចាយរបស់អ្នកទៅជាអាជីវកម្មស្តង់ដាអ៊ីខមមើស eCommerce ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការិយាល័យកណ្តាល។

លក្ខណៈពិសេសនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហ្វ្រេនឆាយ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាតាឡុកផលិតផល។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតម្លៃលក់ដុំ និងលក់រាយ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាខាអាជីវកម្ម។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញតាមអនទ្បាញនិងអ៊ីខមមើស។

ប្រព័ន្ធជំរុញទីផ្សារ៖ គ្រប់គ្រងគូប៉ុង និងការលក់បញ្ចុះតម្លៃ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូន។

របាយការណ៍លក់លំអិត។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតិថិជន។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន។

នីតិវិធីដំណើរការ

ទាញយកកម្មវិធី ePOS- Go Digital App

 • បង្កើតគណនេយ្យ ជ្រើសរើសកញ្ចប់និងប្រភេទអាជីវកម្ម - តម្លៃចាប់ពី២៥ដុល្លា+/០១ខែ
 • បង្កើតប្រវត្តិរូបហាងឬអាជីវកម្ម
 • ចូលទៅកាន់មីនុយ ចុចពាក្យផលិតផលនិងចុច (+)ដើម្បីបញ្ជូលផលិតផល
 • ចាប់ផ្តើមលក់

ប្រើប្រាស់មុខងារជាច្រើនទៀតតាមកម្មវិធីស្មាតហ្វូន

 1. ទាញយកកម្មវីធី Riich Business App
 2. ចូលគណនេយ្យ ដោយប្រើប្រាស់ ឈ្មោះនិងលេខសម្ងាត់ ePOS – Go Digital របស់លោកអ្នក

ប្រើប្រាស់មុខងារជាច្រើនទៀតតាមគេហទំព័រ

 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.riich.me
 2. ចូលគណនេយ្យ ដោយប្រើប្រាស់ ឈ្មោះនិងលេខសម្ងាត់ ePOS – Go Digital របស់លោកអ្នក
 3. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។

ទាញយកកម្មវិធីឥលូវនេះ

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារយើង

សំណួរដែលតែងសួរញឹកញ៉ាប់

ការប្រើប្រាស់មុខងារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឬហ្វ្រេនឆាយ តម្លៃចាប់ពី២៥ដុល្លាក្នុងមួយខែ សម្រាប់០៣ហាង/សាខា កញ្ចប់សមាជិកភាពអប្បបរមាមានរយៈពេលបីខែឬ ៧៥ដុល្លា ។

យើងទទួលយកការទូទាត់តាម ABA Pay, Visa ឬ Mastercard។

មានវិធីបីយ៉ាងក្នុងការបន្ថែមផលិតផលទៅហាងរបស់អ្នក។

បញ្ជូលផលិតផលតាមរយៈកម្មវិធីទំនើបកម្មអាជីវកម្ម ePOS Go Digital

 1. ចូលទៅ ePOS- Go Digital App។
 2. ចុចមីនុយខាងឆ្វេង
 3. ចុចលើ "ផលិតផល" ហើយចុច "(+) ដើម្បីបន្ថែមផលិតផលថ្មី។

ការបន្ថែមផលិតផលតាមរយៈ Riich Business App

 1. ចូលទៅកាន់គណនេយ្យ Riich Business App
 2. ចុចលើ "កាតាឡុក"។
 3. ចុចលើ "បង្កើតផលិតផល។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Riich.Me ។
 2. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 3. ចុចលើ "កាតាឡុក "ម៉ឺនុយ"។
 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Riich.Me ។
 2. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 3. ចុចលើ “សាខា”
 4. ចុចលើ "បន្ថែមសាខាថ្មី / សាខា" ។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Riich Business App

 1. ចូលទៅកាន់គណនេយ្យ Riich Business App
 2. ចុចលើ "ការកំណត់" ។
 3. ចុចលើ "ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់"
 4. ចុច "បន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់"
 5. ស្វែងរកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកចង់បន្ថែម។
 6. ជ្រើសរើសតួនាទីដែលអ្នកចង់ផ្តល់។
 7. ចុច "រក្សាទុក"

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Riich.Me ចុចលើ "ទំព័រសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម"។
 2. ចុចលើ "ការកំណត់" ។
 3. ចុចលើ "ការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់"
 4. ចុច "បន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់"
 5. ស្វែងរកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអ្នកចង់បន្ថែម។
 6. ជ្រើសរើសតួនាទីដែលអ្នកចង់ផ្តល់។
 7. ចុច "រក្សាទុក"

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 2. ចុចលើ "កាតាឡុក"។
 3. ចុចលើ "ការគ្រប់គ្រងផលិតផល"។
 4. ចុច "ជ្រើសរើសផលិតផលដែលអ្នកចង់បន្ថែម"។
 5. ចុចលើ "បន្ថែមផលិតផលទៅសាខា"។
 6. ស្វែងរកសាខាដែលអ្នកចង់បន្ថែម ឬ "ជ្រើសរើសសាខាទាំងអស់" ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមទៅគ្រប់សាខា។
 7. ចុចលើ "ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព"។

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 2. ចុចលើ "សារពើភ័ណ្ឌអេទ្បិចត្រូនិច"។
 3. ចុចលើ "គ្រប់គ្រងសំណើរតម្លៃ"។
 4. ចុច "យល់ព្រម ឬបដិសេធ"។

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 2. ចុចលើ "សារពើភ័ណ្ឌអេទ្បិចត្រូនិច"។
 3. ចុចលើ "សារពើភ័ណ្ឌទាំងអស់"។
 4. ចុច "ជ្រើសរើសផលិតផលដែលអ្នកចង់ស្នើសុំសារពើភ័ណ្ឌ"។
 5. ចុច "បរិមាណ" ដើម្បីស្នើសុំហើយចុច "ផ្ញើរ"

អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង ប្រសិនបើសំណើរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត។

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 2. ចុចលើ "សារពើភ័ណ្ឌអេឡិចត្រូនិច"។
 3. ចុចលើ "គ្រប់គ្រងសំណើរ"។
 4. ចុច “ជ្រើសរើសផលិតផលដើម្បីអនុម័ត ឬអ្នកអាចជ្រើសរើសទាំងអស់សម្រាប់ការអនុម័តផលិតផលទាំងអស់”។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Riich Business App

 1. ចូលទៅកាន់គណនេយ្យ Riich Business App
 2. ចុចលើ "ការលក់របស់ខ្ញុំ" ។
 3. ចុចលើ "Click eCommerce Order Management" សម្រាប់ eCommerce order ឬចុចលើ "Internal Order Management សម្រាប់ការបញ្ជាទិញក្រៅអនទ្បាញ។

by Riich.Me website

 1. ចូលទៅកាន់គណនេយ្យ Riich Business App
 2. ចុចលើ "ការលក់របស់ខ្ញុំ" ។
 3. ចុចលើ "Click eCommerce Order Management" សម្រាប់ eCommerce order ឬចុចលើ "Internal Order Management សម្រាប់ការបញ្ជាទិញក្រៅអនទ្បាញ។

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Riich Business App

 1. ចូលទៅកាន់គណនេយ្យ Riich Business App
 2. ចុចលើ "របាយការណ៍" ។

by Riich.Me website

 1. ចូលទៅកាន់គណនេយ្យ Riich Business App
 2. ចុចលើ "របាយការណ៍" ។

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Riich.Me

 1. ចុចលើ "ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងអ្នកលក់"។
 2. ចុចលើ "សារពើភ័ណ្ឌអេឡិចត្រូនិច"។
 3. ចុចលើ "គ្រប់គ្រងសំណើរ"។
 4. ចុច “ជ្រើសរើសផលិតផលដើម្បីអនុម័ត ឬអ្នកអាចជ្រើសរើសទាំងអស់សម្រាប់ការអនុម័តផលិតផលទាំងអស់”។