ចាប់ផ្តើមទទួលយកការបង់ប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ។

ងាយស្រួលតំឡើង តាមតម្រូវការដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

e-POS សូហ្វវែរ

$10 ក្នុង​មួយ​ខែ

សម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានហាងច្រើនបន្ថែម + ៦ ដុល្លារ / ក្នុងមួយហាង

ម៉ាស៊ីន EPOS- Point of Sale ចាប់ផ្តើមពី

$190

ម៉ាស៊ីន POS ប្រភេទថេប្លេត ១ ឈុត + ម៉ាស៊ីនព្រីនស្វ័យប្រវត្តិ

តំឡើងនិងថ្លៃបណ្តុះបណ្តាល

$0

ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ
ម៉ាស៊ីន EPOS- Point of Sale
ព្រីនធ័រ ភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីន POS និងអេក្រង់ LED
OS: Android 6.0 / ឈ្នះ OS
ពណ៌: ខ្មៅ / ស
Thermal Printer: Built-in 58mm
ការបង្ហាញមេ: 11.6inch ,1366*768
ការបង្ហាញអតិថិជន: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
វិញ្ញាបនបត្រ: CE FCC ROHS
តម្លៃ:$360.00 បន្ថែមទៅរទេះ
ថេប្លេតសម្រាប់ ePOS
OS: Android 6.0 / ឈ្នះ OS
ពណ៌: ខ្មៅ / ស
Thermal Printer: Built-in 58mm
ការបង្ហាញមេ: 11.6inch ,1366*768
ការបង្ហាញអតិថិជន: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
វិញ្ញាបនបត្រ: CE FCC ROHS
តម្លៃ:$145.00 បន្ថែមទៅរទេះ
ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពប្ល៊ូធូស
OS: Android 6.0 / ឈ្នះ OS
ពណ៌: ខ្មៅ / ស
Thermal Printer: Built-in 58mm
ការបង្ហាញមេ: 11.6inch ,1366*768
ការបង្ហាញអតិថិជន: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
វិញ្ញាបនបត្រ: CE FCC ROHS
តម្លៃ:$45.00 បន្ថែមទៅរទេះ
ម៉ាស៊ីនស្កេន Barcode
OS: Android 6.0 / ឈ្នះ OS
ពណ៌: ខ្មៅ / ស
Thermal Printer: Built-in 58mm
ការបង្ហាញមេ: 11.6inch ,1366*768
ការបង្ហាញអតិថិជន: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
វិញ្ញាបនបត្រ: CE FCC ROHS
តម្លៃ:$35.00 បន្ថែមទៅរទេះ